Interview med orthomolekylær læge Claus Hancke, del 1

BetterWing bringer her et meget interessant interview med læge Claus Hancke. Dette er første del af to. Find link til anden del af interviewet sidst i dette indlæg.

Claus Hancke er en af de få læger, der i Danmark arbejder med orthomolekylær medicin. Orthomolekylær medicin betyder de rette molekylers medicin. Orthomolekylær behandling angriber sygdommens årsag, og ikke blot symptomerne. Det gøres ved at forsøge at forebygge og behandle sygdomme med naturlige midler eksempelvis næringsmidlerne; fedtsyrer, kulhydrater, proteiner, vitaminer og mineraler. Orthomolekylær medicin adskiller sig derfor meget fra den måde, mange traditionelle læger anser kroppen og sygdom på.

Claus Hancke er formand for Scandinavian Board of Chelation Therapy, medlem af Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende Alternativ Behandling, initiativtager til og arrangør af Health-Trends-kongresserne. Desuden er han Fellow of American College for Advancement in Medicine, medstifter af Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin , borgerrretighedsbevægelsen MayDay og Vitalrådet.

Hvorfor har du valgt det orthomolekylære område?

Allerede i studietiden fattede jeg interesse for almen medicin, som ”rigtig” lægegerning. Her møder man som læge patientens problemer direkte, uden at de først er vurderet og sorteret af en anden læge, sådan som det er, når man modtager en patient på et sygehus.

Man bliver aldrig færdig med faget almen medicin, fordi det er så stort. Man kan blive ved med at møde nye problemstillinger, selv om det meste efterhånden bliver rutine.

Efter ti år i en blomstrende sygesikringspraksis blev det efterhånden klart for mig, at der i en travl praksishverdag ikke var tid nok til at tage sig af de store, kroniske sygdomme som åreforkalkning og kræft. Af ren og skær tidnød, var man alt for ofte henvist til blot at behandle symptomer, frem for at søge at finde årsagen til symptomerne og behandle den.

Claus Hancke

Orthomolekylære læge Claus Hancke i sin klinik i Lyngby

Det kan ikke nytte, at man kun har et kvarters tid til en patient, som har brugt de sidste tre uger til at få taget mod til sig, for at komme hen og få følt på en knude.

Først og fremmest savnede jeg tid. Tid til at komme ordentligt rundt om patienternes problemer, og tid til faglig fordybelse i de problemstillinger og sygdomme, man mødte i sin praksis.

Det blev akkord-ræset, som ufrivilligt kom til at diktere kvalitetskravene til mit arbejde som læge.

Mange gange måtte jeg krølle tæer, som når f.eks. en ældre patient sad ude på kanten af konsultationsstolen og indledte sit ærinde med at sige: ”Ja, undskyld jeg kommer og tager Doktorens tid…”

Hvad er det for et samfund, der tillader sig at bringe vore ældre borgere i en så ydmygende situation?

Efter at have plukket dem med verdens højeste skatter, så bilder man dem bagefter ind, at det er ”gratis” at gå til læge. Derfor ser vi sådanne eksempler på ydmyghed og grænseløs taknemmelighed, bare fordi lægen passer sit arbejde. Sådanne oplevelser brød jeg mig ikke om.

Det bringer lægen i en magtposition, som er urimelig. Det er ydmygende nok at være patient, hvor man jo er afhængig af folk, som ved mere om sygdommen end én selv. Der er ingen grund til at opdyrke denne ydmyghed.

Kimen var altså lagt til at praktisere på en anden måde.
Jeg havde et ønske om at give konsultationen et løft – at yde en højere kvalitet over for patienterne. Det krævede to ting: Uddannelse og tid – ting som ikke var tilgængelige ressourcer i en sygesikringspraksis.

Da jeg senere blev opmærksom på den Orthomolekylære medicin, som en mere human, naturlig og biologisk angrebsvinkel på flere sygdomme, så var der ikke langt til at tage springet.

Jeg besluttede således at afhænde min sygesikringspraksis til en af de mange yngre læger, som den gang stod på spring, og i stedet etablere en orthomolekylær praksis uden overenskomst med den offentligsygesikring.

Det blev starten på en spændende udvikling, i et fagligt meget inspirerende miljø, hvor man hele tiden har ”snuden i sporet” for at finde den bedst mulige løsning på den enkelte patients helbredsproblem.

Det har naturligvis betydet en stor investering i uddannelse, herunder mere end 50 kursus- og kongresrejser til USA plus 10-15 i Europa. Og det har krævet megen læsning af lærebøger inden for biokemiske og medicinske emner, samt publikation af nogle undersøgelser af effekten af klinikkens behandlinger.

Til gengæld har den faglige belønning også været der. Det har været utroligt tilfredsstillende at få lov til at hjælpe så mange patienter til et bedre liv.

Lige fra den amputationstruede, som blev bragt ud til behandling på klinikken fra sygehuset få timer før amputationen skulle finde sted, og går på begge sine ben flere år herefter – og til den svært hjertesyge, som af familien blev hentet fra sit dødsleje på sygehuset, men som efter 3 års behandling skulle ha’ sig en ny cykel.

Eller den svært syge kræftpatient, som igen får smil på læben og glans i sine matte øjne, og får lov til at opleve lidt ekstra lånt tid med en tålelig livskvalitet.

Det har været en uendelig stor glæde at kunne bidrage til disse resultater, og som læge har det været fagligt meget spændende at bruge den nye viden til patienternes bedste.

Ved etableringen af min praksis i privat regi, har det også været befriende at kunne tilrettelægge min lægegerning på en måde, så jeg fik mulighed for at honorere mine egne krav om kvalitet.

Til en konsultation afsættes altid en time, og meget ofte tager det længere tid. Derfor skal der være hul mellem konsultationerne, så den næste patient ikke skal vente. Det er klart, at det er dyrere end en kadence på 4-5 patienter i timen, men kvaliteten bliver også en anden – ikke blot for patienten, men også for lægen, som oplever en langt større arbejdsglæde.

Den gode tid, man har til rådighed, giver mulighed for at bore i selve årsagen til sygdommen, frem for blot at sigte mod at fjerne symptomerne. Og den giver også mulighed for grundigt at instruere og forklare behandlingen og dens baggrund for patienten.

Dette giver ikke blot en mere holdbar langtidsløsning for patientens problem, men også en mulighed for at han selv kan løse sit problem næste gang, det opstår, fordi han selv har forstået virkning og sammenhæng i behandlingen.

Vi opnår derved, at patienterne, med lidt støtte fra os, selv kan holde sig friske uden at skulle belaste sundhedsvæsenet med store indgreb og hyppige indlæggelser.

En stor glæde ved lægegerning i privat regi er også, at patienterne er engagerede og aktive. Når man selv betaler for at konsultere en læge, så stiller man også krav til ydelsens kvalitet og omfang, og det bibringer en langt større ligeværdighed i forholdet mellem patient og læge. En ligeværdighed som er en spore til hele tiden at blive bedre. Man kan ikke slappe af. Rutine-konsultationer eksisterer ikke.

[su_box title=”Info om Orthomolekylær medicin”]Orthomolekylær (”de rette molekylers”) medicin anvender kropskendte eller naturligt forekommende stoffer til behandling og forebyggelse af sygdom. Det kan være en tilførsel af gavnlige stoffer som vitaminer, mineraler, aminosyrer, enzymer, essentielle fedtsyrer og hormoner, eller det kan være en fjernelse af skadelige stoffer og forkalkning, som man gør ved hjælp af f.eks. EDTA.

Man tilstræber således på celleniveau at genskabe et naturligt miljø, der sikrer bedst mulig funktion af cellen til sikring af energifremstilling og sygdomsbekæmpelse.

Den orthomolekylære medicin er således ikke særligt ”alternativ”, men en behandlingsmetode, der søger tilbage til rødderne af sygdommen, og søger at udbedre fejlfunktioner på celleniveau.

Det er typisk for den orthomolekylære medicin, at den primært søger at fjerne årsagen til sygdommen, frem for blot at fjerne symptomerne.[/su_box]

Læs anden del af interviewet med Claus Hancke hvor han fortæller om, hvorfor vi får sygdomme såsom åreforkalkning og kræft, og hvad man kan gøre ved det – Interview med orthomolekylær læge Claus Hancke, del 2

Vi er så glade for, at du læste dette interview på vores blog, hvis du vil være sikker på at få besked, når der kommer flere, så tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

Dette interview er lavet af Kasper Valentin.

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

2 tanker om "Interview med orthomolekylær læge Claus Hancke, del 1"

  1. Respekt for interview og læge Claus Hancke. Det har stor værdi for mig. Tak.
    Med venlig hilsen
    Dennis Seifert

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *