8 hurtige sundhedsspørgsmål til Daniel Rugholm fra Det Konservative Folkeparti

Frem mod det kommende folketingsvalg den 18. Juni 2015 vil BetterWing stille samtlige partier 8 hurtige spørgsmål omkring nogle af de problemstillinger, som vi har haft sat fokus på på BetterWing. Dette gør vi for at skabe et overblik over hvor de står ift. forskellige sundhedsmæssige problemstillinger.

Vi vil gerne gøre ekstra opmærksom på, at vi har skrevet til samtlige partier og bringer løbende svarerne fra dem, der svarer tilbage. Hvis nogle partier vælger ikke at svare, kan vi af gode grunde ikke bringe interviewet med dem, så de interviews vi bringer, udtrykker ikke nødvendigvis BetterWings politiske holdninger.
Alle partier har fået muligheden for at svare på de samme spørgsmål.

Dette interview er med Det Konservative Folkepartis sundhedsordfører Daniel Rugholm.

Daniel Rugholm fra Det Konservative Folkeparti

Daniel Rugholm fra Det Konservative Folkeparti

1) Hvad er Det Konservative Folkepartis vigtigste mærkesager indenfor sundhed?

  1. Nedlæggelse af Regionerne ved samtidig oprettelse af fem sundhedsfællesskaber, der bygges op omkring de fem universitetshospitaler i København, Køge, Aalborg, Aarhus og Odense. Bestyrelserne skal bestå af personer med sundhedsfaglig ekspertise samt personer med erhvervserfaring inden for sundhedsområdet.
  2. Mere frihed og styrket behandlingsgaranti. Vi ønsker at genindføre behandlingsgarantien på 30 dage, samt indføre direkte frit valg ved ambulant behandling samt ved genoptrænings- og aflastningstilbud.
  3. Almen praksis tilbage til lægerne. Almen praksis ikke længere være tvunget til at dele patient- og lægefølsomme oplysninger med en central myndighed.
  4. Det danske sundhedsvæsen skal tilføres de nødvendige midler. I vores 2020-plan afsætter vi en milliard kroner ekstra til det danske sundhedsvæsen. Desuden afsættes 11 milliarder kroner til den generelle demografiske udvikling, som blandt andet sikrer, at den enkelte patient, på trods af flere ældre, ikke kommer til at opleve en ringere service og behandling.

2) Skal der være brugerbetaling for at komme til lægen?
Vi ønsker, at et ekspertudvalg skal se på om den eksisterende brugerbetaling kan fordeles på en mere hensigtsmæssig og socialt retfærdig måde.

3) Hvad vil I gøre ved overbelægningen på sygehusene?
Vi er opmærksom på problemerne med overbelægning. Senest har en undersøgelse foretaget på vegne af Lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd vist, at 23 procent af de sygehusansatte læger og sygeplejersker inden for den seneste uge har oplevet, at patienterne ligger på gangene. Vi mener, at kommunernes rolle skal kortlægges og defineres bedre. I takt med at hospitalerne bliver mere specialiserede, stiger behovet for, at borgerne modtager forebyggende og opfølgende pleje i kommunalt regi.

De nye sundhedsfællesskaber skal styrke samarbejdet med kommunerne, så vi undgår genindlæggelser og sikrer patienten et overskueligt og sammenhængende forløb. Desuden skal de professionelle bestyrelser i langt højere grad, end det er tilfældet i dag, sikre aftaler med private aktører om levering af hotelfunktioner, udskrivelsessygehuse eller udskrivelsesplejehjem, for de patienter, der ikke har behov for yderligere behandling, men som det er for tidligt at sende hjem.

4) Hvad er Det Konservative Folkepartis holdning til medicinsk cannabis til syge borgere?
Det Konservative Folkeparti mener grundlæggende, at det ikke er politikere, men læger, der bestemmer hvilke lægemidler der udleveres til patienter. Vi mener samtidig det er vigtigt, at der skabes mulighed for at udlevere eksempelvis Marinol til sklerosepatienter, såfremt der dokumenteres en positiv effekt.

5) Hvad er Det Konservative Folkepartis holdning til HPV vaccinen?
Vi følger udviklingen meget nøje. Bivirkningerne skal tages alvorligt og der skal forskes mere på området.

6) Hvad er Det Konservative Folkepartis holdning til de mange danskere som må søge til udlandet og selv betale for diagnose og behandling som f.eks. mange borrelia ramte?
Danske borgere skal udredes og behandles i det danske sundhedsvæsen. Hvis det ikke er godt nok, skal det være bedre.

7) Hvad er Det Konservative Folkepartis holdning til diagnosen Funktionel lidelse?
Vi skal blive bedre til at udrede syge danskere, så de får den rette behandling. Det gælder funktionel lidelse såvel som andre sygdomme.

8) Hvad vil I gøre for at forbedre det danske sundhedssystem?
Som også anført ovenfor, vil vi tilføre det danske sundhedsvæsen de nødvendige midler. I vores 2020-plan afsætter vi en milliard kroner ekstra til det danske sundhedsvæsen. Desuden afsættes 11 milliarder kroner til den generelle demografiske udvikling, som blandt andet sikrer, at den enkelte patient, på trods af flere ældre, ikke kommer til at opleve en ringere service og behandling.

1000 tak til Daniel Rugholm fra Det Konservative Folkeparti for dette interview. Du kan læse mere om Daniel og Det Konservative Folkeparti på hans facebook side her – Daniel Rugholm

OBS! Se her hvad andre patiers sundhedsordfører har svaret til samme spørgsmål

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Özlem Cekic fra Socialistisk Folkeparti

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Niko Grünfeld fra Alternativet

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Simon Emil Ammitzbøll fra Liberal Alliance

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Jane Heitmann fra Venstre

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Stine Brix fra Enhedslisten

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Socialdemokraterne

Vi er rigtigt glade for, at du læser med på vores blog. Hvis du løbende vil informeres, om hvad der sker på bloggen så meld dig til her.

Dette interview er lavet af Kasper Valentin.

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *