8 hurtige sundhedsspørgsmål til Özlem Cekic fra Socialistisk Folkeparti

Frem mod det kommende folketingsvalg den 18. Juni 2015 vil BetterWing stille samtlige partiers sundhedsordfører 8 hurtige spørgsmål omkring nogle af de problemstillinger, som vi har haft sat fokus på på BetterWing. Dette gør vi for at skabe et overblik over hvor de står ift. forskellige sundhedsmæssige problemstillinger.

Vi vil gerne gøre ekstra opmærksom på, at vi har skrevet til samtlige sundhedsordførere fra alle partier og bringer løbende svarerne fra dem, der svarer tilbage. Hvis nogle partier vælger ikke at svare, kan vi af gode grunde ikke bringe interviewet med dem, så de interviews vi bringer, udtrykker ikke nødvendigvis BetterWings politiske holdninger.
Alle partier har fået muligheden for at svare på de samme spørgsmål.

Dette interview er med Socialistisk Folkepartis sundhedsordfører Özlem Cekic.

Özlem Cekic fra Socialistisk Folkeparti

Özlem Cekic fra Socialistisk Folkeparti

1) Hvad er SF’s vigtigste mærkesager indenfor sundhed?
Vi vil arbejde for mere lighed i sundhed gennem:

2) Skal der være brugerbetaling for at komme til lægen?
Nej, der skal være fri og lige adgang til sundhed for alle i Danmark. SF vil ikke rokke ved den frie og lige adgang til sundhedsydelserne. Hvis vi først åbner op for brugerbetaling på flere områder, frygter jeg, at det på lang sigt vil betyde, at det offentlige system er for dem med færre penge, og det private system er for dem med højere indtægter. Vi vil i stedet for at indføre mere brugerbetaling hellere forsøge at reducere den eksisterende brugerbetaling, når der bliver økonomi til det. I første omgang på psykologhjælp og tandpleje.

3) Hvad vil I gøre ved overbelægningen på sygehusene?
Det er især på det medicinske område, at der er kapacitetsproblemer. Med Finanslovsaftale 2015 er det aftalt at styrke indsatsen mod overbelægning på sygehuse og den forebyggende indsats i kommuner med 725 mio. til 2015-2018. Men udover at sikre en bedre kapacitet og behandling på sygehusene er der også behov for at sikre, at de ældre faktisk kun ligger på sygehuset, når de har brug for det. At de hverken indlægges unødigt hvor de kunne have fået lov at blive i deres eget hjem med støtte, og at dem der er indlagt heller ikke optager sengepladser, når de er færdigbehandlede. Der skal være et kommunalt system som er parat til at tage imod dem.

4) Hvad er SF’s holdning til medicinsk cannabis til syge borgere?
Vi synes der er brug for mere støtte til uafhængig forskning, så den medicinske cannabis lettere kan blive godkendt som lægemiddel. Derfor har SF været med til at sætte penge af til forskning af medicinsk cannabis.

5) Hvad er SF’s holdning til HPV vaccinen?
Vi er bekymrede over de mange bivirkninger, der har vist sig. Og vi har arbejdet aktivt for dels at sikre ordentlig behandling for dem der rammes af bivirkningerne, dels at sikre at der er ordentlig information om de mulige bivirkninger.

Jeg følger sagen med stor alvor. Og er chokeret over hvor lidt ansvar industrien, der producerer denne vaccine, påtager sig. Jeg arbejder for;

 • Det er helt afgørende at alle piger/kvinder der bliver tilbudt vaccinen bliver oplyst grundigt om både virkninger og bivirkningerne. Derfor er jeg uenig med ministeren i, at de foreløbige resultater, der viser at piger der dyrker motion er særlig disponeret på at reagere på vaccinen, er en information læger ikke skal oplyse pigerne. Jeg mener så længe så mange mennesker har store og meget alvorlige bivirkninger, samtidig med at vi mangler viden på området, så skal al den viden vi har gives videre, så man kan træffe sit valg på oplyst grundlag. Vi ved at alle vacciner har bivirkninger. Men det er vigtigt at læger oplyser om dem
 • Jeg ønsker medicinalindustrien skal presses til i højere grad at offentliggøre deres forsøgsresultater så offentligheden kan vide om de bivirkninger pigerne har, også er fremkommet i industriens forsøg
 • Generelt ønsker jeg at medicinalindustrien bør være forpligtet til at give erstatninger når deres medicin/vaccine har store bivirkninger, som de ikke har advaret om.
 • Så længe vi ikke har fuldstændig klarhed over bivirkningerne ved HPV vaccinen til piger, kan det ikke komme på tale at indføre generelt tilbud om HPV-vaccine til drenge også.

6) Hvad er SF’s holdning til de mange danskere som må søge til udlandet og selv betale for diagnose og behandling som f.eks. mange borrelia ramte?
Man burde kunne få tilbud om ordentlig behandling i Danmark. Hvis der er behandlinger som Danmark ikke har ordentlig kompetence til på grund af vores størrelse, bør man kunne få støtte til at få den behandling i udlandet.

7) Hvad er SF’s holdning til diagnosen Funktionel lidelse?
Det er en meget diffus diagnose. Og man skal passe på, at den ikke gør at man negligerer fysiske sygdomme, så patienter ikke får den behandling de har behov for. Min oplevelse er at have snakket med mange patienter som har fået diagnosen funktionel lidelse at det nogle gange virker som at mange hvis sygdom ikke kan udredes bliver placeret der. Det synes jeg er fuldstændig uholdbart!

8) Hvad vil I gøre for at forbedre det danske sundhedssystem?
Jeg vil arbejde for at sundhedssystemet bliver bedre til at inddrage patienter og pårørende. Jeg vil arbejde for mindre bureaukrati. Og så vil jeg gøre hvad jeg kan for at nedbringe brugerbetalingen, så der bliver mere lighed i sundhed.

1000 tak til Özlem Cekic fra Socialistisk Folkeparti for dette interview. Du kan læse mere om Özlem og Socialistisk Folkeparti på hendes facebook side her – Özlem Cekic

OBS! Se her hvad andre patiers sundhedsordfører har svaret til samme spørgsmål

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Niko Grünfeld fra Alternativet

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Simon Emil Ammitzbøll fra Liberal Alliance

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Jane Heitmann fra Venstre

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Stine Brix fra Enhedslisten

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Daniel Rugholm fra Det Konservative Folkeparti

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Socialdemokraterne

Vi er rigtigt glade for, at du læser med på vores blog. Hvis du løbende vil informeres, om hvad der sker på bloggen så meld dig til her.

Dette interview er lavet af Kasper Valentin.

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

1 thought on “8 hurtige sundhedsspørgsmål til Özlem Cekic fra Socialistisk Folkeparti

 1. TAK, fordi I har spurgt til funktionelle lidelser og HPV.

  Det er med glæde, jeg læser, at Liselott Blixt og Özlem Cekic tager afstand fra funktionelle lidelser.

  Måske det en dag går op for ministeren også, at funktionelle lidelser er et opreklameret udokumenteret FORSØG med syge mennesker, og at det IKKE gør fysisk syge borgere raske.

  Man kan ikke kurere fysisk sygdom med psykiatriske virkemidler.

  Det er ubegribeligt at ministeren ikke har forstået det endnu..

  Men fristes til at tro, at de midler Sundhedsstyrelsen får af TrygFonden, er medvirkende årsag til at ministeren ikke vil tage stilling… for alle partiernes sundhedsordførere har forstået, at funktionelle lidelser er et påfund, som mest hjælper psykiaterne med at få flere ‘kunder’.

  At samle omk. 20 sygdomme med forskellig oprindelse og forløb under samme paraplydiagnose, blot fordi de har nogen ens symptomer, er ikke et bevis på, at de er en og samme sygdom.

  Nu har forsøget ‘kørt’ i 16 år uden at psykiaterne er fremkommet med dokumentation for, at filosofien har rod i virkeligheden, så nu må det være tid til om-tænkning.

  Patienterne vil helst beholde deres oprindelige diagnose, den de havde, før deres diagnose blev konverteret til en psykiatrisk diagnose.

  Og borgerne ønsker forskning i sygdommene og ikke mere forskning i, at funktionelle lidelser er EN sydom, som i den nye store undersøgelse, som hedder DanFund = Danich Funktional Disease, og er betalt af TrygFonden og Lundbeck Fonden, som begge har interesser i forsøgets udfald.

  Den ene vil spare på sygeforsikringer, som ikke udbetales til psykisk sygdom, og den anden vil gerne sælge mere psykofarmaka, som netop afprøves på borgere, som, ifølge psykiaterne, skulle lide af de såkaldte funktionelle lidelser.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *