8 hurtige sundhedsspørgsmål til Socialdemokraterne

BetterWing har stillet samtlige partier 8 hurtige sundhedsspørgsmål omkring nogle af de problemstillinger, som vi har haft sat fokus på på BetterWing. Dette er interviewet med Socialdemokraterne.
Dette gør vi for at skabe et overblik over hvor de står ift. forskellige sundhedsmæssige problemstillinger. Ligesom at overblikket over de samlede svar vil give læserne muligheder for vurdere de forskellige partier. Vi kan allerede nu se, at svarerne har skabt stor debat i flere partier.

Vi har skrevet til samtlige sundhedsordførere fra alle partier og bringer løbende svarerne fra dem, der svarer tilbage. Hvis nogle partier vælger ikke at svare, kan vi af gode grunde ikke bringe interviewet med dem, så de interviews vi bringer, udtrykker ikke nødvendigvis BetterWings politiske holdninger.
Alle partier har fået muligheden for at svare på de samme spørgsmål.

Følgende partier har svaret indtil nu Alternativet, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Liberal Alliance, Venstre, Socialistisk Folkeparti.

Dette interview er med Socialdemokraterne, der har valgt at svare på partiets vegne og ikke igennem en ordfører.

Socialdemokratiet

Socialdemokratiet

1) Hvad er Socialdemokraternes vigtigste mærkesager indenfor sundhed?
Vores vigtigste mærkesager er fri og lige adgang og lighed i sundhed. Det er ikke retfærdigt, at de danskere med de laveste indtægter lever kortere og er mere syge end dem med høje indtægter.

2) Skal der være brugerbetaling for at komme til lægen?
Nej.

3) Hvad vil I gøre ved overbelægningen på sygehusene?
finansloven for 2015 afsatte vi 6,5 mia. kr. frem mod 2018 til bl.a. at sikre mindre overbelægning på landets sygehuse. Det er en indsats, som kræver et langt sejt træk, og som også afhænger af, at samarbejdet mellem kommunernes sundhedsindsats, almen praksis og vores hospitaler fungerer bedst muligt.

4) Hvad er Socialdemokraternes holdning til medicinsk cannabis til syge borgere?
Socialdemokraterne har ikke noget ideologisk imod medicinsk cannabis. Vi har den indstilling til ny medicin, at danske patienter selvfølgelig skal have adgang til det bedste. Af hensyn til patientsikkerheden skal det dog selvfølgelig være sådan, at nye lægemidler skal godkendes af Sundhedsstyrelsen, inden vi sender det ud til de danske patienter.

5) Hvad er Socialdemokraternes holdning til HPV vaccinen?
Over 100 kvinder dør hvert år af livmoderhalskræft i Danmark, og når vi rent faktisk har en virksom vaccine mod den forfærdelige sygdom, så støtter Socialdemokraterne, at vi fortsat bruger den. Dermed ikke sagt, at vi selvfølgelig skal holde øje med eventuelle bivirkninger ved vaccinen, og derfor har vi da også støttet oprettelsen af de fem regionale centre, der pr. 1. juni er begyndt at tjekke de piger, der henvender sig for at blive undersøgt for bivirkninger.

6) Hvad er Socialdemokraternes holdning til de mange danskere som må søge til udlandet og selv betale for diagnose og behandling som f.eks. mange borrelia ramte?
For Socialdemokraterne er det vigtigt, at vi har det bedste sundhedssystem i Danmark, som kan stille en tilfredsstillende diagnose og sørge for den rette behandling.

Når en behandling ikke kan fås i Danmark, er det muligt at blive behandlet i udlandet med tilskud fra den danske stat.

Socialdemokraterne har indført en udredningsret for alle patienter, uanset om de lider af fysiske eller psykiske sygdomme. De har nu ret til at få stillet en hurtig diagnose inden for en måned eller få en klar plan for den videre udredning.

7) Hvad er Socialdemokraternes holdning til diagnosen Funktionel lidelse?
Først en lille korrektion: Funktionelle lidelser er ikke en diagnose, men en samlebetegnelse, som man har brugt inden for lægevidenskaben i 150 år om tilstande og lidelser, hvor patienten oplever fysiske symptomer, som ikke rigtig kan forklares. Det er altså ikke en diagnose, men fraværet af en diagnose. Socialdemokraterne har stor forståelse for patienternes frustration over ”diagnosen” og samtidig har vi også forståelse for de læger, der mangler en ordentlig diagnose til disse patienter.

Og det skal vi selvfølgelig arbejde på at ændre. Som socialdemokrater kæmper vi for, at ingen danskere skal føle sig marginaliserede eller skubbet ud af sundhedssystemet på grund af deres sygdom. Vi skal hele tiden blive bedre til at stille de præcise diagnoser, så patienten kan få den nødvendige hjælp.

8) Hvad vil I gøre for at forbedre det danske sundhedssystem?
Socialdemokraterne har store ambitioner for det danske sundhedsvæsen.

Flere skal overleve kræft. I dag er det kun hver anden kræftpatient, der overlever sygdommen. Det skal vi gøre bedre. Derfor har Socialdemokraterne fået vedtaget en ny kræftplan. I fremtiden skal tre ud af fire kræftpatienter være i live, fem år efter diagnosen er stillet.

Mennesker med kroniske sygdomme skal leve længere og bedre. I dag er der store regionale forskelle på, hvor ofte man indlægges. Det er ikke godt nok. Ved at styrke de praktiserende læger kan vi nedbringe antallet af indlæggelser.

Fri og lige adgang er noget af det fineste ved det danske samfund, og det vil vi ikke gå på kompromis med. Vi vil have et opgør med den ulighed i sundhed, der betyder, at danske mænd med en kort uddannelse og en lav indkomst lever 10 år kortere end andre. Derfor indfører vi et målrettet sundhedstjek.

I Danmark kan man få en hurtig behandling i verdensklasse, hvis man bliver syg – uden at man skal tænke på, hvad det koster. Vi står vagt om den frie og lige adgang til sundhed.

Socialdemokraterne er optaget af, at alle patienter – uanset om de lider af en fysisk eller psykisk sygdom – får en hurtig diagnose og en god behandling.

Socialdemokraterne er stolte af, at ventetiderne på operationer under SR-regeringen var historisk lave. For vores syge skal have den bedste behandling.

1000 tak til Socialdemokratiet for dette interview. 

OBS! Se her hvad andre patier har svaret til samme spørgsmål

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Niko Grünfeld fra Alternativet

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Özlem Cekic fra Socialistisk Folkeparti

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Simon Emil Ammitzbøll fra Liberal Alliance

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Jane Heitmann fra Venstre

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Stine Brix fra Enhedslisten

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Daniel Rugholm fra Det Konservative Folkeparti

Vi er rigtigt glade for, at du læser med på vores blog. Hvis du løbende vil informeres, om hvad der sker på bloggen så meld dig til vores nyhedsbrev herunder.

Dette interview er lavet af Kasper Valentin.

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *