Borgerretsbevægelsen kæmper for borgernes rettigheder

Man hører ofte om borgere, der føler sig dårligt behandlet i det offentlige system. Borgere som får frataget deres sygedagpenge, kommer i sengepraktik, bliver fejlbehandlet og får forkerte diagnoser. Det har medført en bevægelse kaldet Borgerretsbevægelsen, som kæmper for disse menneskers rettigheder.
BetterWing bringer her et interview med læge Stig Gerdes, der er formand for Borgerretsbevægelsen.

stig-gerdes

Praktiserende læge Stig Gerdes er formand for Borgerretsbevægelsen.

Hvad er Borgerretsbevægelsen?
Borgerretsbevægelsen er en tværpolitisk, demokratisk bevægelse, hvis formål er at samle erfaringer fra borgere der har problematiske oplevelser med det offentlige Danmark, at gøre opmærksom på disse og søge at løse dem på individuelle-, kommunale-, regionale-, og statslige planer med demokratiske midler.
Gennem hjemmesiden www.borgerretsbevægelsen.dk og Facebooksiden Borgerretsbevægelsen, er der indgangsportaler til hjælp og inspiration til borgere der vil forsvare sig mod embedsværket. Bevægelsen er under opbygning, så der vil løbende ske forbedringer af de 2 sites.

Hvorfor startede I Borgerretsbevægelsen?
I begyndelsen af 2013 oprettedes Facebooksiden ”I Klemme I Det Kommunale System” på grund af indignation over Kommunernes behandling af landets borgere. Denne Facebookside blev meget benyttet og samlede adskillige borgere om en fælles sag, at forbedre kommunernes behandling af borgerne. Dette afstedkom at mange emner blev bragt på banen, og mange borgere kom med indlæg som ikke kun berørte kommunernes overgreb, men også afslørede at det danske samfund havde problemer, endda svære problemer, inden for stort set samtlige områder hvor borgere og statens etater mødes. Mange føler slet ikke demokratiet fungerer.

Hvem står bag Borgerretsbevægelsen?
Aktiviteten på Facebooksiden ”I Klemme I Det Kommunale System” førte til tanken om, at oprette en bevægelse der kunne imødegå de overgreb der bredt skete mod landets borgere, og i april 2015 blev Borgerretsbevægelsen stiftet på en generalforsamling. Arkitekterne bag Borgerretsbevægelsen var Uffe Thorndahl, Erik Lang og undertegnede.

Hvem er det typiske medlem i Borgerretsbevægelsen?
For nuværende er et typisk medlem af Borgerretsbevægelsen en borger der har oplevet uretfærdig behandling i mødet med de forskellige ”institutioner” i det danske samfund, og borgere som er blevet opmærksom på problematiske forhold i vores samfund, som de ønsker at ændre til gavn for det danske samfund, samt borgere der vil støtte en god sag. Alle landets borgere kan på et eller andet tidspunkt få brug for Borgerretsbevægelsen.

Hvorfor er der brug for Borgerretsbevægelsen?
Det danske samfund er gradvist ændret fra et samfund, hvor borgerne i fællesskab forsøgte at opbygge et solidarisk samfund der gavner de fleste, til et samfund der gavner de færreste. Bliver en borger ramt af sociale problemer gennem sygdom, sygdom i familien, ulykker, tab af arbejde og lignende er vedkommende meget dårligt stillet på nuværende tidspunkt, fordi samfundet, i modsætning til tidligere hvor det støttede op om de ramte borgere, nu parkerer borgerne på sociale ydelser, der kan bevirke totalt deroute og kollaps af den ramte borger og dennes familie, hvilket kan bevirke at næste generation også er i risiko for at blive tabt. Borgerretsbevægelsen håber gennem sit arbejde, at vække borgernes opmærksomhed på disse mekanismer der er ved at ødelægge vores samfund, og gøre oprør imod dem ved at nægte at følge de udstukne politiske retningslinjer og derved ændre dem, således vores samfund igen bliver solidarisk. Det nuværende teknokratiske diktatur skal afskaffes.
Denne proces er Borgerretsbevægelsen godt i gang med, idet den har påpeget omfattende problemer inden for stat, regioner og kommuner samt havne, miljø, jura, sundhedsvæsen (Karina Hansen sagen, Funktionelle Lidelser og HPV vaccinen). Flere sagsområder vil uden tvivl komme på Borgerretsbevægelsens liste, og det er vigtigt at pointere, at vi ikke går på tværs af allerede velfungerende organisationer som Greenpeace og andre.

Hvorfor er det vigtige mærkesager for jer?
Ovennævnte sager er meget vigtige, fordi de påpeger alvorlige problemstillinger i hele vort samfund, hvor politikere, embedsmænd og sundhedsfaglige personer begår overgreb mod enkeltpersoner og grupper af borgere. Dette mener Borgerretsbevægelsen skal ophøre, ved at enhver borger bliver gjort opmærksom på, hvordan systemet fungerer nu, og hvad der kan gøres for at ændre dette.

Mange af de ovennævnte sager er meget kontroversielle og bevirker derfor furore, fordi de der har udøvet overgrebene forsvarer sig med næb og kløer for ikke at blive afsløret som inkompetente, korrupte, udygtige, med risiko for tab af arbejde, prestige og værdighed.
Ordet korruption bruges ikke i Danmark, men jeg vil fremhæve 4 synonymer for korruption, samt nævne yderligere 8 former for korruption, og så kan læseren afgøre om korruption eksisterer i Danmark.

1. Korruption er misbrug af betroet magt for egen vindings skyld.
2. Korruption er moralsk fordærvelse eller bestikkelighed.
3. Korruption er erhvervelse af fordele mod betaling eller ydelse for tjenester i strid med gældende regler.
4. Korruption er forvanskede tekststykker i tekstanalytisk sammenhæng.

(Yderligere er korruption: vennetjenester som dækker over omdømme og økonomiske interesser, nægtelse af berettiget aktindsigt, massiv benægtelse af fakta i offentlige midler, som kan være betalt af interessenter, massive kampagner betalt af interessenter (eksempelvis fonde, industri, arbejdsgiver), når kapitalinteresser styrer forskningen, når TV bliver ved med at docere en bestemt holdning, hvor modparten ikke kommer til orde, når læger omkoder diagnoser så borgerne står svagere, når lægekonsulenter lader sig bestikke af kommunen til at skrive bestemte lægeerklæringer).

Korruption er gift for demokratiet. Har vi demokrati i Danmark?
Jeg vil opfordre Jer, der syntes om konceptet Borgerretsbevægelsen, meld Jer ind for passivt eller aktivt at demonstrere, der er meget galt i det danske samfund som bør ændres.

Hvis man gerne vil støtte Borgerretsbevægelsen, hvor kan man så melde sig ind, og hvad koster det?
På Borgerretsbevægelsens forside står der, hvordan du tilmelder dig bevægelsen, og hvad medlemskabet koster. Det er differentieret fra 50 til 300 kr. årligt, afhængig af din indkomst. Donationer indbetales på samme konto.

Hvis du vil læse mere om Borgerretsbevægelsen kan du finde deres hjemmeside her www.borgerretsbevægelsen.dk

Vi er meget glade for, at du læser med på vores blog. Hvis du løbende vil informeres, om hvad der sker på bloggen så meld dig til vores nyhedsbrev.

Dette indlæg er lavet af Kasper Valentin.

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *