Forklaringen på de uforklarlige smerter – interview med senetensbehandler Sine Funder

Hver femte dansker lever med smerter. Nogle af disse smerteramte danskere har en klar diagnose og forklaring på deres smerter, men mange må gå i en uvished om hvorfor, at de har invaliderende smerter. Disse patienter befinder sig i en gråzone, hvor de ikke kan få en forklaring på deres smerter, eller får en forkert diagnose, for at de kan passe ind i samfundets diagnosesystem. Det betyder desværre, at disse mennesker får en forkert behandling eller ingen behandling, ligesom det kan være svært at få forståelse fra venner, familie, kommunen og læger. Senetensbehandler Sine Funder har oplevet det på egen krop, og fundet en vej ud af smerterne. Nu hjælper hun andre med det samme. 

Senetensbehandler Sine Funder

Senetensbehandler Sine Funder har succes med at behandle uforklarlige smerter.

Hvorfor har du valgt at uddanne dig som behandler?
Jeg valgte at uddanne mig til Senetensbehandler, fordi muligheden bød sig, da jeg var på barsel i 2006. Og fordi jeg på det tidspunkt gennem længere tid havde været på udkig efter en vej ud af mit daværende fag; sygeplejen.

Hvorfor har du valgt at have fokus på at fjerne/lindre smerter?
Jeg har selv i de første ca. 35 år af mit liv levet med hyppigt tilbagevendende smerter, og stødte på Senetensbehandlingen i forbindelse med, at jeg selv havde brug for behandling.

I S-form møder man således en behandler, der på egen krop har oplevet, hvad det vil sige at have ondt hele tiden. Jeg ved, hvordan smerteproblematikker har det med at breder sig som ringe i vandet og skabe udfordringer i forhold til f.eks. job, økonomi, fritidsaktiviteter, i sociale og familiære sammenhænge og måske allerværst; i forholdet til de mennesker, vi har tættest på.

En ting mine kunder ofte fremhæver som positivt i mine behandlingsforløb er oplevelsen af endelig at føle sig set, hørt og forstået. For mig er det en stor glæde og tilfredsstillelse at hjælpe med at vende de negative spiraler til positive. At få skabt momentum for den enkelte til at komme op af grøften og videre frem i livet. Uden smerter.

Hvad er teorien bag de teknikker du bruger, i grove træk? Hvorfor virker det?
Mine behandlingsforløb tager udgangspunkt i Senetensbehandlingen, som effektivt hjælper kroppens muskler til at slippe overflødig spænding.

I musklernes tilhæftninger findes ten-formede følelegemer kaldet sene-tene. Når der registreres tryk og træk i senetenene, sker der en reflektorisk afspænding af den pågældende muskel. Denne mekanisme benyttes i Senetensbehandling med henblik på effektiv afspænding af akut eller kronisk spændte muskler, hvilket har god effekt på mange smerteproblematikker.

Bliver smerter og spændinger ved at vende tilbage, tager vi redskaberne fra Z-Health i brug.

Med Z-Health adresseres selve smertens oprindelsessted, nemlig hjernen og nervesystemet. Smerte er en oplevelse, hjernen laver til os, når summen af indkommende signaler tyder på, at der er ’fare på færde’. Især når det kommer til langvarige smerter ved man, at smerten ofte skyldes fejlsignaler i dette advarselssystem – og ikke decideret vævsskade.

Med Z-Health tester vi os frem til, hvor fejlsignalerne opstår, og ud fra dette anvises specifikke øvelser, som re-kalibrerer og nulstiller advarselssystemet, så det holder op med at alarmere – og smerterne bedres eller forsvinder.

Hvilke tilstande har du succes med at afhjælpe?
Jeg har god erfaring med behandling af forskellige smertetilstande relateret til bevægeapparatet. Det vil sige ondt i ryg, knæ hofte, nakke osv. som følge af skade, overbelastning, operation el.l. Smerter kan skyldes rigtig mange ting, og min opgave er blandt andet at kunne se hvad der er hvad. Her trækker jeg gerne på min sygeplejefaglige viden, og jeg ser det som en vigtig funktion i mit arbejde at lave kloge og relevante henvisninger, når der er brug for andre undersøgelser / værktøjer end mine egne.

Hvordan foregår en typisk behandling hos dig?
En Senetensbehandling er en kombination af faste strøg over musklerne samt tryk på musklernes tilhæftninger på knoglerne med henblik på afspænding af den behandlede muskel. Da kroppen fungerer som en dynamisk helhed, vil enhver behandling som udgangspunkt omfatte behandling af samtlige muskelgrupper – selvfølgelig med fokus på og hensyn til individuelle problemstillinger. Vi kommer forbi dine ømme punkter på en blid og nænsom måde, og intet i løbet af behandlingen gør ondt. Der indgår ingen former for instrumenter, nåle eller lignende i behandlingen. Der bruges udelukkende økologiske og velduftende olier – og ditto hænder.

Kan alle have gavn af behandlingen?
Jeg opfordrer mine kunder til at deltage aktivt i behandlingsforløbet. Jeg elsker de hurtige og meget effektive resultater vi kan skabe sammen. For de af mine kunder, som følger et fast behandlingsforløb og laver de anviste øvelser, er succesraten meget høj.

Hvad er dine bedste råd til personer, der har smerter?
Videnskabelige forsøg viser igen og igen, at det der har bedst effekt for flest, når det kommer til behandling af langvarige smerter er 1) viden om hvad smerter er og 2) bevægelse. Og altså hverken den ene eller anden behandlingsform.

Lever du med langvarige eller hyppigt tilbagevendende smerter, er mine råd følgende:

  • Sæt dig ind i hvad smerter er. Vid at dine smerter ikke er et udtryk for at du er ’gået i stykker’ – men sandsynligvis er et fejlsignal i selve smertesystemet. Find en behandler som ikke bare ser på selve smertestedet, men hjælper dig med at re-kalibrere smertesystemet.
  • Bevæg dig. Og gør det efter følgende to principper:
  1. Bedre bevægelse før mere bevægelse. Kroppen er forbavsende god til at kompensere. Har du haft ondt længe, er kroppens måde at kompensere for smerten sandsynligvis med til at fastholde dig i selvsamme smerte. Jo mere du bevæger dig – jo mere kompenserer du. Vejen ud af kompensering hedder rolige, kontrollerede yderstillinger. Da kompensering foregår på et ubevidst plan, har du sandsynligvis brug for individuel instruktion til at starte med.
  2. Altid smertefri bevægelse. Find ud af hvor din grænse for bevægelse / aktivitet er og undgå så vidt muligt at forværre smerterne. For hver gang du går over grænsen, sænkes den en smule.

En fornuftig måde at praktisere ovenstående på, kunne være at bruge nogle få minutter flere gange om dagen på at udforske dine smertefri yderstillinger omkring smertestedet. Derved ophæves den association, hjernen har lavet mellem smerten og bevægelse af smertestedet.

Hvor kan man finde mere information om Senetensbehandling og Z-health?
Både Senetensbehandlingen og principperne omkring Z-Health er nærmere beskrevet på www.s-form.dk hvor blog og nyhedsbrev også byder på mere viden omkring hvad smerter i det hele taget er, og hvordan vi bedst håndterer den. Har du brug for en individuel vurdering, er du altid velkommen på telefon eller mail.

Sine Funder
Z-Health Certificeret Sygeplejerske & Senetensbehandler

Mobil: 2084 6556
Mail: s-form@s-form.dk

Tak til Sine for dette interview. Sine er også oprettet på BetterWing, du kan se hendes profil her – S-form v/ Sine Funder

Vi er meget glade for, at du læser med på vores blog. Hvis du løbende vil informeres, om hvad der sker på bloggen så meld dig til vores nyhedsbrev.

Dette interview er lavet af Kasper Valentin.

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

1 thought on “Forklaringen på de uforklarlige smerter – interview med senetensbehandler Sine Funder

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *