Forskningsprojekt undersøger kiropraktikkens virkning på kolik

Hver 6. baby, som fødes i Danmark, kommer til kiropraktor.

Kolik, utrøstelig gråd, favoritside (vil kun kikke til den ene side), besvær ved amning. Der er mange årsager til, at forældre vælger at henvende sig til en kiropraktor med deres lille baby.

Men en af de hyppigste årsager er pga. kolikgråd – den utrøstelige gråd eller vedvarende uro, som kan vare mange timer hver dag og hos nogle også nat.

Der er stor erfaringsmæssig evidens for, at kiropraktik virker for kolikgråd, men der er kun få internationale forskningsforsøg, som viser, at kiropraktik virker.

Men det er læge Lise Holm Vilstrup fra Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense i samarbejde med Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk biomekanik på Syddansk Universitet (NIKKB) ved at ændre på i forbindelse med et fynsk projekt, som sætter fokus på spædbørnskolik, der griber så alvorligt ind i mange spædbørnsfamiliers hverdag. Projektet vil forsøge at finde ud af, hvordan kiropraktisk behandling kan være med til lindre spædbørnenes utilpashed og mange timers utrøstelige gråd.  Lige nu er forskerne bag projektet i gang med at rekruttere børn til projektet.

Læge og ph.d. Lise Vilstrup Holm, der er leder af projektet, er i øjeblikket i gang med at rekruttere deltagere til projektet, og håber på, at rigtig mange forældre til børn med spædbørnskolik ønsker at deltage i projektet. Rekrutteringen er baseret på selvhenvendelse fra forældrene, og der oplyses via mange forskellige kanaler for at satse bredt og komme ud til folk, så der bliver kendskab til projektet.

baby kolikInformerer bredt

– Vi informerer både de praktiserende læger på Fyn, involverer sundhedsplejerskerne, og så har vi fået lov til at give information til alle, der føder på fødeafdelingerne i Odense og Svendborg via skriftlig information, der bliver lagt i ’Velkommen til’- mappen. Læger, kiropraktorer og sundhedsplejersker må gerne gøre forældre opmærksomme på projektet, men det er forældrene selv, der skal henvende sig. Projektet har også sin egen facebook side Kolikkiropraktoren. På den måde håber vi, at vi kommer bredere ud, og skulle der være læsere, der kunne være interesserede, er de meget velkomne til at henvende sig til mig, siger Lise Vilstrup Holm.

– Jeg håber utroligt meget, det lykkes, og jeg tror på, det kan lade sig gøre. Siden jeg selv oplevede at have to børn med kolik, har jeg haft lyst til at lave noget forskning, der kunne gavne spædbørn med kolik, da jeg ved hvor hårdt, det er at stå midt i som nybagte forældre. Rent fagligt vil resultaterne også være til gavn for alle de fagpersoner, der til daglig er i berøring med spædbørn, og hvor man på nuværende tidspunkt ikke har videnskabeligt belæg for at anbefale én behandling frem for en anden. Men for at studiet kan gennemføres kræver det en grundig information om projektet, for det første om dets eksistens. Det er ofte et springende punkt for disse typer studier. Det andet bliver den grundige information til forældrene om baggrunden for, at de ikke må vide, om barnet får behandling eller ej i de uger, forsøget står på. Den information er vigtig at give forældrene i forhold til, at de skal overlade deres barn til behandleren i de minutter, behandlingen varer. Det er noget af det, folk studser over, når jeg fortæller dem om forsøget. Derfor er det vigtigt at få det afmystificeret. De efterlader ikke deres barn i halve eller hele timer hos en behandler, der ikke kender barnet. De er med inde i behandlerrummet til samtalen og den indledende undersøgelse. Det er kun i de få minutter, barnet skal have behandling, at forældrene skal forlade lokalet, fortæller Lise Vilstrup Holm.

NIKKB har sammen med Forskningsenheden for Almen Praksis og på basis af midler fra Kiropraktorfonden igangsat kolikprojektet. I korte træk går det ud på, at rekruttere et antal spædbørn, der bliver videresendt til en af de kiropraktorer, der er tilknyttet projektet og undersøgt med forældrenes tilstedeværelse. Når det er sket, modtager halvdelen af børnene en egentlig kiropraktisk behandling, mens den anden halvdel modtager en placebobehandling, i begge tilfælde uden at forældrene er til stede. Herefter skal forældrene føre dagbog over deres barns gråd i to uger. Der er bevilget midler til at sikre, at børnene i den gruppe, der ikke får behandling, kan få gratis behandling efter forsøget, hvis forældrene ønsker det, så alle børn, der deltager, kan få behandling, uanset hvilken gruppe de ender i under det to uger lange forsøg.

Kiropraktorer oplever effekt

Kiropraktorerne oplever i deres hverdag, at der er en effekt af deres behandling af spædbørnskolik, og mange forældre søger hjælp hos kiropraktorerne, men der findes ikke nogen sikker, videnskabelig undersøgelse af effekten. Det vil projektet råde bod på. I Svendborg er det Kiropraktisk Center ved Riber, Larsson og Jørgensen, som er tilknyttet projektet, som har stor erfaring med behandling af spædbørn.

Kiropraktor Charlotte Riber ser jævnligt spædbørn med muskel- og ledsygdomme, der måske kan være symptomer på spædbørnskolik. Hun har mange års erfaring med behandling af spædbørn: Hun begyndte at behandle børn i 1985, og blandt dem var der også kolikbørn. Det har ikke ændret sig igennem årene, for i dag ser hun stadig børn med symptomer, der kan være medvirkende til, at børnene får kolik. Hendes rolle i projektet er at være med til at behandle de børn, der deltager, en rolle, som hun deler med kollegaer i to klinikker i Odense.

– Vi ser ofte børn der er urolige eller græder mere end forældrene synes er normalt. Kolikbørns nedsatte bevægelighed ligger dels i nakken og lænden, noget i brystdelen og en sjælden gang i bækkenet. Kolikbørn får ikke en anderledes behandling. De får den behandling som deres ledfastlåsning indikerer, de har behov for, siger Charlotte Riber. Og prøver at gøre op med, at det kan skade et spædbarn få behandling af en kiropraktor.

– En spædbørnsbehandling er en meget blid genopretning af en tabt bevægelse, så hvis barnet har nedsat bevægelse i nakken eller lænden, genopretter vi bevægelsen ved nogle lette tryk, forklarer Charlotte Riber om den behandling, spædbørn får, når deres forældre henvender sig hos hende.

Hovedparten af de børn, hun behandler får det bedre. Men Charlotte Riber påpeger også,  at børnenes helbredstilstand kan skyldes andre faktorer end smerter i muskler og led, og nu vil hun være med til at prøve at afdække, hvorfor de får det bedre, og i hvor høj grad kiropraktik spiller en rolle i lindring af spædbørnenes kolik.

– Jeg står i mit daglige arbejde og får nogle erfaringer på det, jeg laver. Jeg vil gerne være kunne dokumentere, at min kliniske erfaring er bæredygtig.

Har du et kolikramt spædbarn, kunne det måske være interessant for dig og dit barn at deltage i projektet. I så fald kan du kontakte Lise Vilstrup Holm på tlf. 26 27 80 15 eller lholm@health.sdu.dk

Vi er meget glade for, at du læser med på vores blog. Hvis du løbende vil informeres, om hvad der sker på bloggen så meld dig til vores nyhedsbrev.

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *