Interview med phytoterapeut Lene Andersen

Mange danskere har fået øjnene op for brugen af urter mod forskellige lidelser frem for konventionel medicin. En af dem, der arbejder professionelt med urter i behandlingen mod forskellige lidelser er phytoterapeut Lene Andersen, som BetterWing har fået et interview med for bl.a. at blive klogere på, hvordan og hvorfor urtemedicin virker, samt hvad det virker særlig godt imod.

Phytoterapeut Lene Andersen

Phytoterapeut Lene Andersen

Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund?
Jeg er uddannet phytoterapeut ® (urteterapeut), som er en behandler med speciale i urtemedicin. Med baggrund som sygeplejerske har jeg med min specialisering i lægeplanterne udvidet mine kundskaber inden for behandling og sundhedsfremmende tiltag. Jeg praktiserer inden for integreret medicin, som trækker på det bedste fra både den moderne videnskab om kroppens fysiologi, urternes aktive indholdsstoffer og virkemåde i kroppen samt årtusinders erfaringer fra folkemedicinen.

I klinikken får klienterne professionel rådgivning om hvilke lægeplanter og dosering, som skal anvendes ved en specifik problemstilling for at opnå en kraftfuldt og positiv indvirkning på helbredet og energien.

Udover at være specialiseret i brug af lægeplanter inden for holistisk sundhed, har jeg speciale i social ulighed i sundhed fra AAU og gennemført flere kurser, herunder ”International Health” og ”Når diagnosen er kræft”. Igennem mine studier har jeg haft særlig fokus på de samfundsmæssige faktorer, der har indflydelse på menneskers livsstil og hvordan biokemiske ubalancer kan påvirke psyken.

Phytoterapeut © er en beskyttet titel som henviser til, at jeg har gennemført den 3-årige uddannelse i komplementær behandling med speciale i lægeplanter på Urteskolen. Betegnelsen phytoterapi (urteterapi) bruges internationalt inden for den moderne videnskab og praksis for behandling med urtemedicin. Phyto betyder plante eller spire frem eller lade vokse frem. Den registrerede titel er således dannet ud fra det græske ord phyto som betyder at have med planter at gøre og en phytoterapeut er således en behandler, der arbejder professionelt med planter.

Hvorfor har du valgt at arbejde med urtemedicin?
Jeg har altid været interesseret i sundhed og ønsket at forstå og arbejde med sygdomme ud fra et helhedsperspektiv, da jeg vidste, at der var flere ting, som har indflydelse på hvorfor sygdom opstår og at behandling derfor må dække bredere. Urtemedicin er vores ældste behandlingsmiddel og er for mig den behandlingsform som bedst kan tage fat om årsagen til mange vedvarende/kroniske problematikker, da de kan virke både specifikt og bredt i kroppen.

Igennem hele mit liv har der været en vedvarende interesse til at benytte de redskaber, som allerede er i naturen. De fleste husråd er glemt for den almindelige dansker, men de bliver holdt i hævd inden for urteterapien og det har derfor været berigende for mig at vende tilbage til rødderne.

Jeg har mere eller mindre bevidst i mine ungdomsår afprøvet urtemedicin ved forskellige problematikker/skavanker med godt resultatet. Siden barnsben døjede jeg med uren hud/knopper på armene og som voksen har jeg døjet med PMS, hvor det etablerede system havde svært ved at tilbyde løsninger. I begge tilfælde fik jeg råd og små indspark fra helseinteresserede og behandlere, hvor jeg erfarede en mærkbar effekt med indtag af særlige urter, kosttilskud samt kostændringer.

Teorien på Urteskolen (som uddanner phytoterapeuter) tager afsæt i naturvidenskaben, fysiologien, farmakologien og botanik i samspil med de mentale aspekter. Denne integration af kundskab fra moderne videnskab og gammel kundskab gav perfekt mening for mig at praktisere i forhold til at gøre en forskel for menneskers helbred. Endvidere har jeg altid ønsket at samarbejde med klienten om at finde løsninger ved at der er tid og rum til at forstå, hvordan klienten har det og at gøre noget ved årsagen til symptomerne. I urteterapien går vi nemlig dybt i forhold til at kortlægge de kropslige funktioner og ser på hvordan vi giver kroppen de bedste forudsætninger for at alle organer og systemer igen kan fungere.

Urtemedicin er et fremragende middel til at understøtte, stimulere eller hæmme processer i kroppen. Alt sammen noget som kan gå ind at styrke de steder i kroppen, hvor der er behov. I den urtemedicinske tilgang arbejdes der ud fra de funktionelle eller ortomolekylære principper, hvor man netop ser på hvordan vi på mikroniveau kan præge kroppen som helhed. Samtidig er planterne sikre indenfor brug af lovlige urter, anbefalede doseringer og anvendelse samt tidsperiode for indtag.

Hvordan virker urtemedicin kontra konventionel medicin?
Urtemedicin har en biokemisk virkning i kroppen og dermed en farmakologisk og fysiologisk virkning. Planterne indeholder mange stoffer, hvor nogle er aktive, mens andre er hjælpestoffer, som sikrer at de aktive stoffer kan yde sin virkning på en forsvarlig og samtidig effektiv måde. Kompleksiteten af indholdsstoffer/plantekemikalier er nemlig med til at sikre en balanceret virkning i kroppen. Derfor går meldingerne oftest på positive sideeffekter og det er således yderst sjældent der opleves bivirkninger ved korrekt anvendelse og valg af urt.

De aktive plantestoffer med deres forskellige molekylestrukturer kan påvirke hele organismen, da de optages, kommer med blodet rundt og udøver sin virkning på respektive cellereceptorer for at udskilles enten via lever/galde, nyrer, hud/sved og/eller lungerne, hvor de også har en effekt. Tænk på, hvordan din ånde bliver efter have spist hvidløg – det er de æteriske olier som udskilles her.

Aktive stoffer fra planteriget har dannet grundlag for store dele af den konventionelle fremstillede medicin der anvendes i dag. Industrien fremstiller de aktive stoffer syntetisk, således der vanligvis kun bruges et aktivt stof pr. præparat i en standardiseret dosis. Når stoffet er adskilt fra andre stoffer og er syntetisk har det en anden gennemgribende virkning på den fine biokemiske balance i kroppen og udfordrer leverens afgiftning, da vi ikke er biologisk afstemt.

Siden menneskets begyndelse har vi indtaget planter og udviklet os i samspil med disse. Vi har således tilpasset de forskellige stoffer og fået gavn af de substanser der beskytter planten, hvilke også beskytter os. Hver substans i en plante er der af en årsag; beskyttelse, transport af næringsstof, vækst m.v. Alle dele i rette balance. Derfor vil mælkebøttens vandrivende virkning opvejes ved dens høje kalium indhold. Kaliumtab er en kendt bivirkning ved de konventionelle præparater. Vi tåler nemlig bedre urterne (og de virker bedre!) når der er udvundet så mange aktive komponenter som muligt. Samtidig styrker flere af phytokemikalierne kroppens forskellige afgiftningssystemer.

Det er muligt at måle indholdet af aktive indholdsstoffer i blodet (dem vi kender til i dag). Farmakologisk kan urtemedicin og konventionel virke i samme målreceptorer på cellen. Derfor skal man være påpasselig med at både at indtage konventionel medicin og urtemedicin som har samme virkning for ikke at overdosere og kun i samråd med kvalificeret læge og behandler.

For at sikre et jævnt indhold af aktive stoffer og dermed virkning tages urtemedicin normalt 2-3 gange dagligt for at sikre koncentrationen af aktive stoffer i blodet. Urternes referencedosis er i ml, mg og gram og derfor i fysisk målbare koncentrationer. Urtemedicin er derfor på linje med konventionel medicin i forhold til doseringer. Der findes dog ikke urtemedicin, der virker som depotmedicin. Til gengæld er urtemedicin mere fleksibel i måden, hvorpå man kan indtage det, da man kan blande dagens dosis op i en ½ liters flaske med vand og sippe af den i løbet af dagen, bruge det som duftterapi mv.

Mange producenter i dag har metoder, hvorpå de kan standardisere indholdet af de primære potente stoffer, således man kan være sikret en kraftfuld virkning når man følger referencedosis. Plukker du den friske plante kan det være svært at kende til niveauet af aktive stoffer det pågældende år, da det afhænger af mange omkringliggende faktorer. Omvendt kan du få andre gavnlige stoffer fra den friske plante.

Det er naturligvis vigtigt på samme måde som konventionel medicin, at urtemedicinen er produceret under korrekte forhold igennem hele processen for at sikre renheden og et tilstrækkeligt niveau af indholdsstoffer i slutproduktet. Der findes heldigvis mange gode producenter som jeg kan anbefale, og samtidig er det vigtigt at købe det hos en forhandler som du har tillid til eller selv lave det. Jeg rådgiver mine klienter til at få det bedste middel, uanset om de vælger at købe det færdiglavet eller selv at sanke urterne og lave udtrækket.

Urtemedicin er når der laves et udtræk af vandopløselige og fedtopløselige stoffer i planten, hvilket sker ved at lave et afkog på vand eller et ekstrakt/tinktur på alkohol. Flydende ekstrakter kan indtages direkte eller laves til tabletter og kapsler.

Hvad er dit indtryk af hvorfor patienter vælger urtemedicin frem for konventionel medicin?
Mit indtryk er at der findes flere mennesker som enten ikke ønsker medicin eller ikke føler medicinen hjælper dem og derfor vender de tilbage til de naturlige midler og de gamle husråd. Mange  der ikke ønsker at være afhængig af medicin resten af livet er ofte bevidste om hvad syntetisk medicin kan gøre ved kroppen på sigt. Igennem bekendte eller internettet er mange i dag blevet bevidste om at planter har positive virkninger og samtidig er de meget håndgribelige i anvendelse. Så der er et ønske at behandle årsagen til problemet i stedet for kun symptomet.

Jeg ser således en øget bevidsthed om, at der skal andre ting til for at få det bedre og at mennesker vil kontrollere egen sundhed. Mange har været i systemet i flere år uden der er sket ændringer i deres tilstand og tager flere præparater som ofte giver dem mærkbare bivirkninger. Efter min mening er det etablerede system og konventionel medicin godt ved akutte og livstruende tilstande, men det er ikke gearet til at håndtere og forebygge kroniske sygdomme og skavanker på en effektiv måde.

Desuden er der en bevidsthed om at sundhed er mere end det at være rask og at man vil tages alvorligt. Så selvom man ikke kan se noget i en blodprøve eller på en scanning kan der stadig være ubalancer, der giver symptomer. Symptomer er altid tegn på en kropslig ubalance og det er netop muligt med urtemedicin, at rette op på en ubalance ved at organismen understøttes til at genfinde sin ligevægt.

Hvilke problemer har de klienter, der kommer til dig typisk?
Hyppigst ses mennesker med fordøjelsesproblemer, overvægt, autoimmune tilstande, smerter, træthed, lettere depressive tilstande, hedeture, PMS og andre hormonelle problemer. Stress og søvnproblemer er også en del af billedet for rigtig mange klienter.

Problemerne kommer ofte til udtryk på flere måder i kroppen eller psyken og selvom klienterne kommer med en ting, viser der sig ofte andre problematikker. Det kan betyde, at vi nogle gange skal starte et andet sted med behandlingen, før vi kan rette fokus mod det klienten kommer for, hvis vi skal opnå succes i behandlingen.

Det kan være meget normalt for mange mennesker at gå med noget som opleves lettere irriterende i hverdagen, men som man har lært at acceptere. Der er dog altid en årsag. Når vi anskuer kroppen fra en phytoterapeutisk vinkel har vi mange redskaber mod fx hovedpine der kommer månedligt, lavt blodsukker, PMS, uren hud, gentagne halsbetændelser m.v.  Småskavankerne, som jeg endnu ikke har mødt nogle mennesker der er foruden, kan med urtemedicin og rette midler rettes op på ved at vi regulerer kroppens systemer. Gør vi noget ved dem tidligt mindsker vi betydeligt risikoen for kroniske sygdomme senere i livet.

Mennesker får således hjælp ved medicinske problemer af ikke-livstruende karakter.

Hvilke tilstande kan behandling med urtemedicin afhjælpe?
Urtemedicin er særligt anvendeligt ved mave-tarm lidelser, fibromyalgi, depression, hormonelle problemer, eksem og andre hudproblemer, gentagne infektioner, autoimmune tilstande, binyre-træthed m.v. Særligt kan det anvendes til at hjælpe mennesker, der er udredt i det etablerede danske system uden at finde en forklaring ved f.eks. træthed og smerteproblematikker. Urtemedicin kan også anvendes akut ved almindelig urinvejsinfektion og forkølelse.

Urtemedicin understøtter kroppens egne helbredende processer og kan kombineres med anden behandling under hensyntagen til klientens receptpligtig medicin og helbredsmæssige situation. Jeg holder mig altid ajour med mulige interaktioner mellem urtemedicin og konventionel medicin.

Urtemedicin og ernæringsterapi er anvendeligt ved mange fysiske og psykiske problematikker og kan også bruges til at give kroppen bedre modstandskraft før og under sygdom. Belastninger af forskellig art (miljømæssige, fysiske, psykiske, sociale) kan skabe sygdom, idet vores indre ressourcekapacitet/reguleringskapacitet træder ud af kraft. Dette sker når de negative belastninger overstiger de tilgængelige ressourcer i svær grad eller over en længere periode. Biologisk stress, som opstår i kroppen, er med til at gøre os mere sårbare. Når vores biokemi udfordres påvirker det nemlig også hormoner og signalstoffer, som generelt har betydning for vores psykiske og fysiske tilstand. Denne indre stress tilstand kan bremses og genoprettes ved at understøtte kroppens systemer og mange processer med de kraftfulde urter.

Samtidig ses der også på ernæring og livsstil som en vigtig brik i behandlingen. Da det er hele kroppen vi arbejder med er det nemlig væsentlig at se på de basis elementer i hverdagen, der kan understøtte behandlingens resultat. Jeg arbejder med urter og kosten uanset om kroppen er belastet fysisk eller mentalt, da disse hænger uløseligt sammen. Som fagperson er jeg bevidst om mine egne styrker og hvornår det vil være gavnligt at henvise til læge eller anden behandler.

Hvordan foregår et typisk behandlingsforløb med urtemedicin?
Behandling med urter tager altid udgangspunkt i en samtale, som indebærer en grundig dataindsamling omkring hvordan kroppen fungerer, tidligere sygdomme, madvaner, livsstil, medicin osv. Jeg benytter spørgeskemaer som analyseredskab, så jeg/vi kan se mønstrene i sygdomshistorien, som giver et tydeligt billede af symptomernes karakter og varighed. Med andre ord en grundig helbredsanalyse.

En typisk 1. gangs konsultation foregår ved en længere samtale på 1½ time, hvor vi klarlægger klientens tilstand for at finde ind til kernen af det, som skaber en fysisk eller psykisk ubalance. Jeg bruger alle mine sanser og danner mig et klinisk overblik, som hjælper mig til at finde de rette urter til netop den klient jeg sidder overfor. Jeg tager altid højde for allergier og overfølsomheder, der kan være overfor urter og kost.

Klienten får altid en individuel behandlingsplan tilsendt,  med det vi har snakket om, som inkluderer en recept på de urter, der skal anvendes terapeutisk samt en lille bog kaldet ”urteterapeutens grundkur”.

Under en konsultation måler jeg blodtryk og puls, negleanalyse og bruger irisanalyse som redskab til at validere de data jeg har fået fra samtalen. Ved en irisanalyse er jeg særlig opmærksom på at tjekke mavesyreniveauet og tarmenes tilstand samt hvordan lymfesystemet fungerer. Dette er blandt de vigtigste pejlemærker i forhold til, hvor behandlingen skal have sit udgangspunkt. Det kan være nødvendigt at supplere med andre test og laboratorieundersøgelser. Det giver et samlet og tydeligt billede af den ubalance klienten kommer med.

Et behandlingsforløb forudsætter ofte 3 – 4 konsultationer, som udgangspunkt mødes vi en gang månedligt. Klienten inddrages i processen ved selv at notere fremskridtene og blive mere bevidst om egen krop og de tegn den udsender. Således kan vi løbende vurdere fremskridtene og justere valg samt dosering af lægeplanterne. Et behandlingsforløb er altid individuelt afhængig af ubalancens karakter. Hav tålmodighed – det har måske taget (næsten) et helt liv at skabe ubalancerne, så kroppen skal have tid til at komme på rette kurs.

Urterne kan benyttes på flere måder, som eksempelvis ekstrakt (flydende/kapsler/pulver), te, aromaterapi, omslag på huden, salve, krydderi samt i den daglige madlavning. Du får naturligvis også rådgivning omkring sund kost, vitaminer, mineraler og gode fedtsyrer for at sikre kroppen den næring og de byggesten, der er behov for.

Målet med urtemedicin er, at det kun bruges i en periode på nogle måneder indtil kroppens systemer er i balance. Derefter vedligeholdes resultatet af behandlingen med urtete, krydderier, kvalitets ernæring samt omslag og aromaterapi ved behov. Derfor vil det kun være i en kortere periode man har udgifter til terapeutiske midler, hvorefter urterne implementeres i hverdagen som et farverigt, smagsgivende og hyggeligt indslag.

Et forløb kan ske sideløbende med lægefaglig behandling, kiropraktor, zoneterapeut mv.  Her udvælges naturligvis de urter som vi ved kan benyttes, hvis du tager receptpligtig medicin. Jeg forholder mig til blodprøvesvar og andre laboratoriesvar som er en vigtig brik i behandlingen.

Hvor kan man læse mere om urtemedicin?
Bøger om nyeste forskning inden for phytoterapien og anvendelse af planterne er skrevet af phytoterapeut Rikke Goerlich. For mere praktisk viden om dyrkning, kulinarisk anvendelse og historie anbefales Anemette Olesen og Politikens bog om helbredende urter.

Den meste litteratur omkring moderne urtemedicin findes på engelsk eller andet sprog end dansk. Vil du finde de rå videnskabelige artikler kan databaserne pubmed.com og mediherb.com anbefales.

Se mere på urteliv.dk og facebook.dk/urteliv

Tak til Lene for dette interview. Lene er også oprettet på BetterWing, du kan se hendes profil her – UrteLiv

Vi er meget glade for, at du læser med på vores blog. Hvis du løbende vil informeres, om hvad der sker på bloggen så meld dig til vores nyhedsbrev.

Dette interview er lavet af Kasper Valentin.

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *