Interview med Ulf Harbo om kommunernes behandling af syge

I disse tider hvor syge og svage danskere bliver presset i sengepraktik, bliver parkeret på en lav ydelse, bliver kastebolde i systemet, får omstødt deres fysiske diagnoser til psykiske og generelt bare får en rigtig dårlig behandling af de danske kommuner, har samfundet og disse syge og svage borgere mere end nogensinde brug for raske og friske ildsjæle, som har kræfterne og ikke mindst modet til at tage denne kamp op

En af dem er Ulf Baldrian Kudsk Harbo, der er medlem af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune for Enhedslisten, og som bruger fritiden på at være samfundsdebattør og ulønnet bisidder for syge danskere, der bliver uretfærdigt og urimeligt behandlet.

Ulf Baldrian Kudsk Harbo

Ulf Baldrian Kudsk Harbo

1) Kan du kort fortælle lidt om, hvorfor din interesse er faldet på at hjælpe samfundets svageste?
Da jeg startede i politik fik jeg mange personlige henvendelser fra borgere der bad om støtte. Når jeg fik indblik i deres historier gik det hurtigt op for mig at den behandling kronisk syge, ulykkesramte og handicappede fik var ulovlig og ødelæggende både for de ramte mennesker, men også ødelæggende for deres familier og for vores samfund generelt.

2) Synes du, at det kommunale system fungerer godt ift. sagsbehandling af syge borgere?
Bestemt ikke. Både lovgivning, den kommunale forvaltning af loven og Ankestyrelsen er meget borgerfjendsk og der er stort set ingen konsekvenser når kommuner, Ankestyrelsen og ministre systematisk bryder loven.

3) Hvad er dit indtryk af, hvordan kommunerne behandler syge og svage danskere?
Kommunernes stramme økonomiske rammer og de skærpede refusionsregler på fx sygedagpenge, dagpenge og førtidspensioner gør det uhyre svært og dyrt for kommunerne at følge lovens hensigt at hjælpe de udsatte og syge

4) Hvad tænker du om det?
Befolkningen bliver holdt for nar – når lovgivning og styringsværktøjer modarbejder hinanden og det giver et kæmpe ressourcespild.
Tænk hvis vi brugte nogle af alle de ressourcer der bliver brugt på klagehåndtering, splid og bøvl på rent faktisk at gøre samfundet bedre og tage hånd om dem der har brug for hjælp?

5) Hvilke problemer ser du som de største i kommunerne ift. behandlingen af syge og svage borgere?
At måltal fra Finansministeriet er overordnet kommunernes pligt til at hjælpe deres udsatte og syge borgere, at Forvaltningsloven, principperne for god forvaltningsskik og retssikkerhedsloven er blevet underordnet Beskæftigelsesloven i så høj grad at kommunerne ikke længere har retssikkerheden i orden og dermed hver eneste dag ufortrødent bryder loven uden konsekvenser.

6) Hvorfor tror du, at kommunerne behandler syge og svage på den måde, som de gør?
Fordi refusionsregler og topstyret målstyring fra bla KL, hvis chefer er rekrutteret i Finansministeriet, langt hen af vejen tvinger dem til det – ifølge loven må økonomiske hensyn ikke influere på sagsbehandling og afgørelser om hjælp, så kommunerne påstår at alt det de gør er for at hjælpe den syge – også når de tager sygedagpengene fra dem og de står uden forsørgelse. Hvilket jo for den enkelte borgere er et dobbelt svigt og gør dem endnu mere syge med Depression, Angst, Stress og PTSD.

7) Hvad er din holdning til, at kommunerne anvender lægekonsulenter til at afgøre sager?
Det må de ifølge loven ikke og mange kommuner har brugt lægekonsulenterne til at forhale sager og mange lægekonsulenter har lavet om på behandlende lægers vurderinger og diagnoser uden borgerne har haft mulighed for at klage til andre end borgmesteren, hvilket intet hjælper. Jeg har kæmpet for at få afskaffet lægekonsulenter i Norddjurs kommune og det lykkedes per 1-8-2015 efter 1½ års hårdt arbejde.

8) Hvad er problemet med lægekonsulenterne?
Lægekonsulenter er ikke underlagt lægeløftet – de ser ikke den enkelte borger og skal såmænd blot oversætte – når de overskrider deres beføjelser fordi det kan betale sig for kommunen betragter jeg deres virke som korrupt. Mange lægekonsulenter har lavet om på behandlende lægers vurderinger og diagnoser uden borgerne har haft mulighed til at klage til andre end borgmesteren, hvilket intet hjælper da de dyrt betalte lægekonsulent jo har fået serveretten i kommunernes økonomiske konkurrence mod deres egne borgere.

9) Hvis du skulle ændre noget i kommunerne, hvad skulle det så være?
KL burde støtte kommunerne i et krav om at refusioner skal understøtte lovens hensigt og befolkningens forventninger om at de udsatte og syge, der har et berettiget behov for hjælp får deres behov opfyldt.
Indtil da vil et stigende antal danskere blive mere og mere utrygge og i tvivl om velfærdssamfundets grundlæggende værdi.

10) Hvad er dine bedste råd, hvis man som syg føler sig dårligt behandlet af kommunen?
Ansæt en privat socialrådgiver til at føre sagen indtil man er ude af systemet eller betragt det som fuldtidsarbejde hele tide at have styr på sin sag og konstant presse på for en afklaring. Altid alting på skrift – løbende aktindsigt i mødenotater, journalrapport og dokumentoversigt. Søg jævnligt om det du ønsker og bed om skriftligt begrundet afslag og klag til Ankestyrelsen hver gang du får afslag. Ryk for svar hvis der ikke svares og klag altid til ledelse og derefter til statsforvaltning hvis genvurderingsfrister (4 uger) aktindsigt frist (7 arbejdsdage) ikke overholdes.

Vi takker Ulf for dette interview og sender ham vores største respekt for hans utrættelige arbejde.

Vi er meget glade for, at du læser med på vores blog. Hvis du løbende vil informeres, om hvad der sker på bloggen så meld dig til vores nyhedsbrev.

Dette indlæg er lavet af Kasper Valentin.

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

1 thought on “Interview med Ulf Harbo om kommunernes behandling af syge

 1. Ulf Harbo er en af de få politiske støtter som har magtet at gøre en forskel.
  Han har kæmpet for rigtig mange som er kørt fast i ydmygende, invaliderende og ulovlig sagsbehandling.
  Giv ham en stemme ved næste valg .
  Han fortjener det – om nogen.
  Ulf Harbo har inspireret mig til at kæmpe for de svage.
  Jeg kæmper selv som reformramt.
  Det er lykkedes mig at stable en demonstration på benene i København
  D. 2 december kl 12 på JOBCENTER LÆRKEVEJ.
  Der vil være lidt underholdning undervejs i form af Hazel på guitar mellem alle 12 talere. Bl.a Finn Sørensen Enhedslisten,
  Steen Rosenquist fra SAND – de hjemløse.
  Torsten Gejl Alternativet, SUF Socialistisk Ungdomsfront, byrådsmedlemmer, borgerrepræsentation og mange andre.
  Alle som vil demonstrere mod kontanthjælpsloftet, Hjemløshed og ulovlig sagsbehandling I Jobcentrene – er velkomne.
  Med venlig hilsen
  Kim Madsen
  Jobcentrets Ofre

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *