Hvad Blå Blok mener vedr. sundhedspolitik, hvad skal opprioriteres og nedprioriteres

BetterWing har, for at sætte fokus på sundhedspolitikken i forbindelse med folketingsvalget i 2015, spurgt alle de opstillede partier hvad de mener om forskellige sundhedspolitiske emner, svarerne var på ingen måde entydige, hverken i den blå eller røde lejr.

Læs hvad der sundhedspolitisk skal opprioriteres og nedprioriteres ifølge partierne i Blå Blok. Vi har stillet dem allesammen 8 sundhedspolitiske spørgsmål.

Hvis du vil følge med i vores opdateringer, så meld dig til her.

Her ser du de 2 overblik med alle spørgsmålene samt essensen af svarerne. De fulde svar kan læses i linkene nederst i dette indlæg:

Blå Blok består af følgende partier: Dansk FolkepartiLiberal Alliance, Venstre og Det Konservative Folkeparti.

Hvad mener blå blok rent sundhedspolitisk, del 1

Hvad mener blå blok rent sundhedspolitisk, del 1

Hvad mener blå blok rent sundhedspolitisk, del 2

Hvad mener blå blok rent sundhedspolitisk, del 2

Vi vil gerne gøre ekstra opmærksom på, at vi har skrevet til samtlige partier og har løbende bragt svarerne fra dem, der har svaret tilbage. Hvis nogle partier har valgt ikke at svare, har vi af gode grunde ikke kunne bringe interviewet med dem, så de interviews vi har bragt, udtrykker ikke nødvendigvis BetterWings politiske holdninger. Du kan finde samtlige interviews på vores blog.

Her finder du de fulde interviews fra Blå Blok:

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Simon Emil Ammitzbøll fra Liberal Alliance

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Jane Heitmann fra Venstre

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Daniel Rugholm fra Det Konservative Folkeparti

Vi er rigtigt glade for, at du læser med på vores blog. Vi vil være så glade, hvis du vil tilmelde dig vores nyhedsbrev, så får du også af vide, når der sker noget nyt.

Dette blogindlæg er lavet af Kasper Valentin.

Hvad mener partierne om Funktionelle lidelser, HPV vaccinen og andre sundhedspolitiske emner?

BetterWing har, for at sætte sundhedspolitik på dagsordenen, spurgt partierne hvad de mener om Funktionelle lidelser, HPV vaccinen, medicinsk cannabis og andre sundhedspolitiske emner, svarerne var vidt forskellige.

Hvis du vil følge med i vores opdateringer, så meld dig til her.

Her ser du et overblik over nogen af svarerne:

Udpluk af vores interviews med partierne

Udpluk af vores interviews med partierne

Spørgsmålene var følgende (se link til alle svar nederst i indlægget)

1) Hvad er jeres vigtigste mærkesager indenfor sundhed?

2) Skal der være brugerbetaling for at komme til lægen?

3) Hvad vil I gøre ved overbelægningen på sygehusene?

4) Hvad er jeres holdning til medicinsk cannabis til syge borgere?

5) Hvad er jeres holdning til HPV vaccinen?

6) Hvad er jeres holdning til de mange danskere som må søge til udlandet og selv betale for diagnose og behandling som f.eks. mange borrelia ramte?

7) Hvad er jeres holdning til diagnosen Funktionel lidelse?

8) Hvad vil I gøre for at forbedre det danske sundhedssystem?

Følgende partier har svaret Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Alternativet, Liberal Alliance, Venstre, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti.

Vi vil gerne gøre ekstra opmærksom på, at vi har haft skrevet til samtlige partier og har løbende bragt svarerne fra dem, der har svaret tilbage. Hvis nogle partier har valgt ikke at svare, har vi af gode grunde ikke kunne bringe interviewet med dem, så de interviews vi har bragt, udtrykker ikke nødvendigvis BetterWings politiske holdninger.

Alle partier har fået muligheden for at svare på de samme spørgsmål.

OBS! Se her hvad partierne har svaret til alle spørgsmålene.

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Özlem Cekic fra Socialistisk Folkeparti

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Niko Grünfeld fra Alternativet

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Simon Emil Ammitzbøll fra Liberal Alliance

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Jane Heitmann fra Venstre

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Stine Brix fra Enhedslisten

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Daniel Rugholm fra Det Konservative Folkeparti

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Socialdemokraterne

Vi er rigtigt glade for, at du læser med på vores blog. Vi vil være så glade, hvis du vil tilmelde dig vores nyhedsbrev, så får du også af vide, når der sker noget nyt.

Dette blogindlæg er lavet af Kasper Valentin.

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Jane Heitmann fra Venstre

Frem mod det kommende folketingsvalg den 18. Juni 2015 vil BetterWing stille samtlige partier 8 hurtige spørgsmål omkring nogle af de problemstillinger, som vi har haft sat fokus på på BetterWing. Dette gør vi for at skabe et overblik over hvor de står ift. forskellige sundhedsmæssige problemstillinger.

Vi vil gerne gøre ekstra opmærksom på, at vi har skrevet til samtlige partier og bringer løbende svarerne fra dem, der svarer tilbage. Hvis nogle partier vælger ikke at svare, kan vi af gode grunde ikke bringe interviewet med dem, så de interviews vi bringer, udtrykker ikke nødvendigvis BetterWings politiske holdninger.
Alle partier har fået muligheden for at svare på de samme spørgsmål.

Dette interview er med Venstres Psykiatri – og forebyggelsesordfører Jane Heitmann.

Jane Heitmann Venstre

Jane Heitmann fra Venstre

1) Hvad er Venstres vigtigste mærkesager indenfor sundhed?
Fri og lige adgang til sundhedsvæsnet er grundlæggende for Venstre. Derfor må det heller ikke være uddannelse eller pengepung, som bestemmer placering i ventetidskøen. Venstre ønsker et sundhedsvæsen, der prioriterer patienterne og ikke systemet. Sundhedsvæsenet er til for patienterne, og det skal afspejles i den måde hvorpå vi indretter sundhedsvæsenet. I Venstre vil vi genindføre VK-regeringens behandlingsgaranti på 30 dage. Venstre vil indføre en behandlingsansvarlig læge, så vi minimerer overgangsfejl og sikrer bedre information til patienten og de pårørende gennem et sygdomsforløb. Derudover vil Venstre indføre ret til hurtig genoptræning bl.a. for at forebygge genindlæggelser.

2) Skal der være brugerbetaling for at komme til lægen?
Nej, Venstre har ikke noget forslag om brugerbetaling på lægebesøg og ønsker ikke, at ændre på den nuværende ordning for lægebesøg.

3) Hvad vil I gøre ved overbelægningen på sygehusene?
At komme overbelægning til livs har høj prioritet for Venstre. I vores netop fremlagte udspil på sundhedsområdet foreslår vi at igangsætte en handlingsplan for den ældre medicinske patient, hvor vi bl.a. vil have analyseret kapaciteten og behovet for sengepladser. Venstre prioriterer området særskilt med 1 milliard kroner i 2016-17.

4) Hvad er Venstres holdning til medicinsk cannabis til syge borgere?
Det er dokumenteret, at visse diagnose-grupper har positiv effekt af medicinsk cannabis, f.eks. på Scleroseområdet. Når effekten er evident og videnskabelig dokumenteret, kan medicinsk cannabis være et fint supplement, som Venstre bakker op om.

5) Hvad er Venstres holdning til HPV vaccinen?
Venstre støtter det danske vaccinationsprogram og har med tilfredshed noteret, at Sundhedsministeren har iværksat et øget fokus på eventuelle bivirkninger efter HPV-vaccine.

6) Hvad er Venstres holdning til de mange danskere som må søge til udlandet og selv betale for diagnose og behandling som f.eks. mange borrelia ramte?
Det danske sundhedsvæsen skal tilbyde behandling og udredning til danskere.

7) Hvad er Venstres holdning til diagnosen Funktionel lidelse?
Der er behov for at se på de forskellige diagnosegrupper og hvorvidt disse er sammenfaldende med WHO’s grupperinger.

8) Hvad vil I gøre for at forbedre det danske sundhedssystem?
Venstre har altid prioriteret danskernes sundhed højt, og det vil vi fortsat gøre. Alle danskerne bør have adgang til en ensartet høj kvalitet i behandlingen, uanset hvor i landet man bor. Alle patienter – både i somatikken og psykiatrien – skal sikres hurtig udredning og behandling. Ingen bliver raske af, at stå på venteliste. Derfor har vi med vores seneste sundhedsudspil prioriteret i 16 mia. kr. ekstra til danskernes sundhed.

1000 tak til Jane Heitmann fra Venstre for dette interview. Du kan læse mere om Jane og Venstre på hendes facebook side her – Jane Heitmann

OBS! Se her hvad andre patiers sundhedsordfører har svaret til samme spørgsmål

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Özlem Cekic fra Socialistisk Folkeparti

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Niko Grünfeld fra Alternativet

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Simon Emil Ammitzbøll fra Liberal Alliance

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Stine Brix fra Enhedslisten

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Daniel Rugholm fra Det Konservative Folkeparti

8 hurtige sundhedsspørgsmål til Socialdemokraterne

Vi er rigtigt glade for, at du læser med på vores blog. Hvis du løbende vil informeres, om hvad der sker på bloggen så meld dig til her.

Dette interview er lavet af Kasper Valentin.