Trykkammer kan hjælpe mange patienter

Trykkammerbehandling, også kaldet HBOT (hyperbaric oxygen therapy), har været kendt i mange år især blandt dykkere der, når de fik dykkersyge, kom i et trykkammer for at få deres tilstand normaliseret. Man fandt med tiden ud af, at trykkammerets virkning var langt mere omfattende end kun dykkersyge.

Trykkammer

Et trykkammer er en lukket beholder, hvor en eller flere personer kan sættes under tryk, der er større end det atmosfæriske tryk.

Hvad er trykkammerbehandling?
Et trykkammer er et kammer, hvor en eller flere personer kommer under tryk og samtidig indånder ilt enten igennem almindeligvis en maske eller en ilthætte. Det kan foregå i et stort kammer, hvor der kan sidde flere på en gang, eller i et lille transportabelt kammer, hvor der ofte kun er plads til en eller to personer.

I dag bruges trykkammerbehandling bl.a. på Rigshospitalet, Århus Universitets hospital samt Odense Universitets hospital især imod stråleskader efter kemobehandling, hjerneskader, kulilteforgiftning, alvorlige infektioner samt kroniske sår. Læs resten

Forskere korrigerer Parkinsons motoriske symptomer hos mus

En forskergruppe, ledet af Timo Myöhänen fra University of Helsinki, er lykkedes med at korrigere de motoriske symptomer forbundet med Parkinsons sygdom hos mus. Disse resultater er lovende med hensyn til behandling, da Parkinsons sygdom næsten altid først diagnosticeres efter debut af motoriske symptomer.

Op til to procent af befolkningen over 60 år får Parkinsons. Sygdommen forårsager alvorlige motoriske symptomer, da det ødelægger nervecellerne i hjernens motoriske områder. Den nøjagtige årsag til sygdommen er ikke kendt, men i løbet af de seneste 15 år, har forskning fokuseret på et protein kaldet alfa-synuclein, som har flere funktioner i de områder af hjernen, der regulerer de motoriske funktioner.

Dette protein er tilbøjelig til at lave mis-foldede former, som kan klumpe sig sammen. Ved Parkinsons sygdom ophobes disse proteiner i nerveceller og beskadiger dem. De kan også formere sig fra en celle til den næste og sprede svækkelse af nerveceller i hjernen.

Forskere har tidligere fundet ud af at PREP enzymet, som forekommer naturligt i kroppen, kan øge dannelsen af disse skadelige ophobninger i hjernen. Ved at blokere PREP i hjernen ønskede forskerne nu at finde ud af, hvilken forbindelse enzymet og proteinet havde ift. symptomerne på Parkinsons sygdom.

Forskerne, fik i undersøgelsen, hjernens motoriske områder til at producere store mængder af alfa-synuclein. Dette førte, som forventet, til ophobning af mis-foldede proteiner i hjernen hos musene, hvilket resulterede i de tilknyttede motoriske symptomer. Læs resten