Interview med læge Stig Gerdes om HPV vaccinen.

Dette interview er lavet af BetterWing med læge Stig Gerdes om HPV vaccinen.

Mange unge piger er blevet syge efter at have fået HPV vaccinen. De kæmper en kamp for at få deres symptomer anerkendt, og at blive accepteret som fysisk syge pga. vaccinen. BetterWing har fået et interessant interview med praktiserende læge Stig Gerdes, som er en af de få læger, der anerkender pigernes symptomer og som også behandler de syge piger.

Hvorfor har HPV vaccinen din opmærksomhed?

I foråret 2013 kom en af mine patienter med nogle mærkelige symptomer, som jeg ikke kunne finde ud af, hun blev indlagt nogle gange over sommeren. Hun kom til mig den 15.08. og sagde, nu vidste hun hvad hun fejlede. Det var HPV vaccine skade. Siden har jeg arbejdet for at få vaccinen stoppet.

Hvor mange HPV vaccinerede piger med bivirkninger har du mødt i din klinik?

I min egen praksis har jeg vel mødt ca. 6 HPV vaccineskadede, men jeg får henvendelser fra hele landet, og der er jeg nok tæt på 100.

Hvor mange HPV vaccinerede bivirkningsramte piger vil du anslå der er i Danmark?

Jeg vil anslå at der er mellem 18.000-20.000 bivirkningsramte i Danmark, hvoraf de 6.000 er så hårdt ramt, at de ikke kan gå i skole eller arbejde.

Hvilke bivirkninger oplever du, at HPV vaccinerede piger har? Hvad har det af konsekvenser for deres liv?

HPV vaccinen giver omkring 90 bivirkninger, bl.a.:

Symptomer:

Træthed

Kvalme

Opkast

Vægttab (12 kilo)

Inflammation

Ledsmerter

Muskelsmerter

Smerter i nakken

Smerter i skuldre

Rygsmerter

Mavesmerter

Hævelse i ankel og knæled

Nedsat muskelkraft i hele kroppen

Manglende energi

Besvimelser

Koncentrations- og hukommelsesbesvær

Uro i kroppen

Synsforstyrrelser – herunder indsnævring af synsfelt

Smerter bag øjet

Søvnløshed/overdreven søvnbehov

Pludselig ekstrem træthed

Hedeture specielt om natten

Hjertebanken

Uregelmæssig puls

Diarre

Forstoppelse

Kolde hænder og fødder

Nældefeber/kløe generelt

Tørre øjne

Tør mund

Dårlig ånde

Blæner/blister i munden

Føleforstyrrelser

Som du kan se, så er konsekvensen meget alvorlig for de ramte.

HPV vaccinen

HPV vaccinen kan give alvorlige bivirkninger hos de piger, som har fået den.

Hvad er det, som gør at vaccinen kan give disse bivirkninger?

Virkningsmekanismen er nanopartikler af aluminium, der går ind og ødelægger hjernecellerne samt sandsynligvis kunstigt DNA.

Hvad har pigerne du møder typisk fået af vide, at de fejler?

Stort set samtlige piger har fået at vide, at det er noget psykisk, der er galt med dem, at de har en funktionel lidelse. Som regel fordi lægerne ikke er dygtige nok.

Hvad tænker du om det svar, de får, omkring hvad de fejler?

Det er selvfølgelig en falliterklæring for mit fag. Hvis vi var dygtige nok, ville vi selvfølgelig anerkende symptomerne som fysiske, og det er det, jeg arbejder for bliver gjort i nærmeste fremtid.

Synes du det ville være bedre hvis pigerne ikke blev vaccineret, ville det ikke også have konsekvenser?

Hvis pigerne ikke blev vaccineret ville de ikke blive så syge, og sandsynligheden for at få livmoderhalskræft var mindre end nu, idet dødeligheden er svagt stigende siden 2010, vi begyndte at vaccinere i 2009. De døde piger bliver yngre, helt ned til 20 år. I stedet skulle man være mere opmærksom på skrab af livmoderhalsen, som tilbydes. Nu er det hvert 3. år fra man er 23, og så hvis man har kontaktblødninger.

Hvordan behandler du HPV vaccinerede piger, og virker det? Hvorfor virker det?

Jeg behandler med diæt, forskellige salte og vitaminer. De der er rigtig syge får intravenøst C-vitamin og Glutathion, og det ser ud til at virke, om det hjælper 100% tvivler jeg på, men jeg håber, vi kommer over 80%. Denne behandling er ikke accepteret af det etablerede system, ikke evidensbaseret. Dette til trods for, at det etablerede system både i primær og sekundær sektoren laver meget, der ikke er evidensbaseret. Hvis det danske sundhedsvæsen brugte mere orthomolekylær behandling, ville vi spare utrolig meget på medicinudgifter og behandling af syge inkl. pensioner, fleksjob osv.

Hvorfor er den behandling ikke mere udbredt, hvis det virker?

Det etablerede system er skyld i at behandlingen ikke er mere kendt, men det håber jeg ændres, idet Regionerne pr. 01.06.2015 skal diagnosticere og behandle de syge, men det kan de ikke. Jeg har tilbudt at hjælpe dem med de gode mennesker, jeg har omkring mig, og jeg håber, at vi kan kalde alverdens gode forskere og læger til for i fællesskab at løse det alvorlige problem, vi står overfor.

Du har stiftet en ny forening kaldet Borgerretsbevægelsen, hvad går det ud på, og hvorfor er der brug for en sådan forening?

Borgerretsbevægelsen blev startet den 19.04.2015 og jeg vil foreslå alle der er interesserede at gå ind på borgerretsbevægelsen.dk og se, hvad det drejer sig om, og hvis man er enig, så meld Jer ind og vis Jeres støtte. 200kr. i kontingent årligt, der kan trækkes fra i skat, må siges at være et meget beskedent beløb, for det man får ved at støtte Borgerretsbevægelsen.

 

Læs også denne artikel på BetterWing med forældrene til en HPV bivirkningsramt pige, der tydeligt viser den desperation, afmagt og mangel på svar en familie står i, når deres datter rammes af symptomer, der kan skyldes HPV vaccinen. Syg af HPV vaccinen?

Er du blevet syg af HPV vaccinen, eller er du pårørende, findes der denne gruppe på facebook HPV Bivirkningsramte.

Vi er rigtigt glade for, at du læser med på vores blog. Hvis du løbende vil informeres, om hvad der sker på bloggen så meld dig til her.

Dette interview er lavet af Kasper Valentin.